שלשום קראנו ב"העין השביעית" שמשרד התקשורת בראשותו של השר גלעד ארדן מקדם הצעת אסדרה לפיה כל בעל נקודת קצה לגלישה באינטרנט (ראוטר, סלולרי חכם, מודם לוויני ועוד) יוכל לדרוש מספקית האינטרנט שלו פירוט של היסטוריית הגלישה, של כל מכשיר שהתחבר לרשת.

כך למשל מעביד יוכל לבלוש אחרי הרגלי הגלישה של עובדיו להם סיפק מכשיר סלולרי. מעבר לכך שהדבר מנוגד באופן ברור לזכות לפרטיות, שהינה זכות יסוד בישראל (מנויה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו), ולפסקי דין מובילים בנושא, המחשבה שמעבידה תוכל לדעת להיכן גולשות העובדות שלה בדרכן הביתה באמצעות הטלפון שסיפקה להן החברה, אמורה לזעזע כל שכיר.

חורה במיוחד השימוש שהצעת החוק עושה במונח "גלישה בטוחה" להצעה שמשמעותה פיקוח וניטור אחר הרגלי הגלישה של אנשים. הדבר דומה לטענות של מתקיני מצלמות אבטחה במעגל סגור במקומות ציבוריים כי הם עושים זאת לטובת בטיחות או בטחון (safety) המבקרים, בעוד המטרה העיקרית של אלו המתקינים את המצלמות היא אבטחת (security) הרכוש ששייך להם. זו שפה אורווילינית ממש, היוזמה הזו פוגעת קשות בבטיחות הגלישה.

לו היה רוצה גלעד ארדן לקדם גלישה בטוחה באמת, כלומר גלישה מאובטחת בה אף אדם זר, לרבות המעסיק או גורם ממשלתי כלשהו, לא יכול לעקוב אחר היסטוריית הגלישה או לקרוא את המיילים שלנו הוא היה מעודד הקמת שרתים של TOR בישראל, יוצא בגלוי נגד פרקטיקות הריגול של ה-NSA אחרי אזרחי ישראלי (כולל ראש הממשלה אולמרט ושר הבטחון דאז ברק), או מכניס לבתי הספר ביחד עם שר החינוך מערך שיעורים של "מסיבות הצפנה", שם קוד לאירוע בו מומחי אבטחת מידע מלמדים אזרחים מן היישוב כיצד להצפין בקלות את המידע על המחשב שלהם ואת התקשורת עם מחשבים אחרים.

ברוח הצעת משרד התקשורת בראשו הוא עומד, אנחנו חושבים שעל השר ארדן לחשוף בפנינו את הרגלי הגלישה שלו באופן קבוע. אנו חושבים שהשר הוא עובד שלנו, הציבור, וכמעסיקיו, מתפקידנו להגן על השר ארדן מפני גלישה לא בטוחה, שעלולה להעמיד בסכנה אותו באופן אישי, את הקריירה הפוליטית שלו ואולי את מדינת ישראל. אם ירשה לנו, אנו נשמח להתקין רוגלה קטנה במחשב המשרדי ובמכשיר הסלולרי שלו, עליהם אנחנו משלמים בכספי המיסים, שתחשוף בפנינו את הרגלי הגלישה של השר.

אם השר יסרב, ומכיוון והדבר נוגע לבטחון הציבור וגם כי אנחנו – כמו המדינה – מציצנים עלובים, אנו קוראים למי שיש בידיו את היסטוריית הגלישה של השר, שישקיף אותה דרכנו. אנו מעודדים את ההדלפה, אנחנו חושבים שהיא חיונית לדמוקרטיה הישראלית, ומבטיחים לנהוג במידע כאילו היינו עיתונאים של ממש.