עיתונאי היין ומבקרי היין מרימים כוס לכבודך ולזכרך ומחבקים את רעייתך קרני.

מימי בן יוסף, אמנון פאר, יונתן ליבני,ישראל פרקר, לביא אריה, יעקב שקד, יאיר קורן, רני רוגל, אלון גונן, יאיר גת, רן בירון , רונן פרלמוטר, שגיא קופר, רחל גרא, טל גל כהן, אלדד לוי, שי שגב.