לפני חודש וחצי חשפתי כי ראש המוסד, תמיר פרדו, התארח בחוג בית באחד ממעוזי ההון-שלטון של מדינת ישראל. בפני 30 אנשי עסקים שחברים בפורום ראשי החברות במשק חשף פרדו פרטים על הפעילות המבצעית של המוסד, חילק ציונים שליליים לראשי האגפים שתחת פיקודו, השווה בין מפלגת ש"ס לבין ארגון הטרור האיסלאמי דאע"ש והציג עמדות הפוכות מאלה של ראש הממשלה בסוגיית הגרעין האיראני.

אחרי ההופעה המביכה הזו ניסה פרדו לתקן את דבריו בנושא האיראני, התנצל בפני ח"כ אלי ישי מש"ס ואף אמר לשרים בקבינט כי שגה כשהשתתף בחוג הבית הזה. התנועה לאיכות השלטון שיגרה אז מכתב בנושא לראש הממשלה בנימין נתניהו וביקשה הבהרות. 

להלן כמה ציטוטים נבחרים מהמכתב:

"אין ספק כי מדובר בפורום רב כסף והשפעה, אך אין בכך כדי להצדיק את הופעת ראש המוסד בפניהם, באופן המתואר בכתבה… נתכבד לבקש לברר באיזו תדירות ובפני אלו קהלים אזרחיים הופיע ראש המוסד בשנה האחרונה. כן נודה למידע – כיצד ניתן לתאם חוג בית עם ראש המוסד בהשתתפות אזרחים, שאינם מגלגלים מחזורים של 40 מליון דולר בשנה, מה הליך אישור חוג בית שכזה ומה היה הליך אישור חוג הבית בפני חברי הפורום המדובר. נתכבד לבקש הבהרות ותשובות למפורט לעיל".

חודש ימים עבר ולשכת ראש הממשלה שיגרה מכתב תשובה קצר לתנועה לאיכות השלטון. כבר אחרי האירוע התנערה לשכת ראש הממשלה מפרדו וטענה כי בנימין נתניהו לא עודכן מראש על השתתפותו של ראש המוסד בחוג הבית. אך במכתב לתנועה לאיכות השלטון מתנערת לשכת נתניהו מפרדו באופן רשמי.

להלן נוסח התשובה:

"במענה לפנייתכם אתכבד להשיבכם, כי נמסר שראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים אינו נוהג להשתתף באירועים כגון אלה, וכי השתתפותו באירוע מסוג זה היתה חד פעמית ובדיעבד לא נכון היה לקיימה".