"לצורך העניין, טריאתלון, ספורט (עפר שכטר, "סמולטוק", הוט בידור)

"לצורך העניין, טריאתלון, ספורט (עפר שכטר, "סמולטוק", הוט בידור)