"לצורך העניין הפלת את הכוס והיא נפלה על הרצפה ונשברה" (עפר שכטר, "סמולטוק", הוט בידור)

"לצורך העניין הפלת את הכוס והיא נפלה על הרצפה ונשברה" (עפר שכטר, "סמולטוק", הוט בידור)