"כי לא היה פחד... זה כמו שאתה, נגיד, לצורך העניין..." (עפר שכטר, "סמולטוק", הוט בידור)

"כי לא היה פחד… זה כמו שאתה, נגיד, לצורך העניין…" (עפר שכטר, "סמולטוק", הוט בידור)