"ואגב, לצורך העניין, בתפיסה שלי..." (עפר שכטר, "סמולטוק", הוט בידור)

"ואגב, לצורך העניין, בתפיסה שלי…" (עפר שכטר, "סמולטוק", הוט בידור)