פוסטים בנושא: הביטוח הלאומי

חוק לרון אולי יצליח להקטין את נטל הקצבאות, אך הוא נכשל כחוק סוציאלי לנכים

עינת קדם | 31.08.2014 | 17:41

ביום 29.7.14 נערכה הרצאה בנושא "חוק לרון" – תיקון לחוק הנכות הכללית המיושם על ידי הביטוח הלאומי מאוגוסט 2009. ההרצאה התקיימה בספרייה למדעי החברה והניהול באוניברסיטת תל אביב ואורגנה על ידי המרכז לחיים עצמאיים ת"א-יפו. את ההרצאה העבירה גב' שוש אברג'יל, מנהלת מרכז שירות לקוחות בסניף כפר סבא. בתום ההרצאה המשתתפים יכלו לשאול שאלות. כשהגיע תורי, אמרתי שמאז שחוק לרון יצא אני שמה לב לא רק לדברים שנאמרים עליו אלא בעיקר לדברים שלא נאמרים בפרסומים של הביטוח הלאומי וגם בהרצאה זו. בפוסט אציג את הדברים שנאמרו – הנושאים שעלו בהרצאה כפי שהיא מופיעה בתמלול שחולק למשתתפים, ואת הדברים שלא נאמרו, שיופיעו בהערות שלי ושל קובי כהן* אחרי כל נושא. 

להמשך הפוסט

תכנית סדורה ומחושבת מראש

עינת קדם | 02.02.2014 | 22:06
ביום ב', 3.2.14, אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת תקנות שהגיש משרד הרווחה. על פי תקנות אלה "המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי לבחון מחדש את יכולת השתכרותו של מבוטח נכה לשם קביעת זכאותו לקצבת נכות כללית, במקרים הבאים:
1. אם נתגלו עובדות הקשורות במצבו הרפואי או בכושרו להשתכר, שהיו קיימות בעת מתן ההחלטה בעניינו ומקבל הקצבה לא הצהיר עליהן כנדרש.
2. אם בעקבות טיפול רפואי שקיבל הנכה חל שינוי מהותי במצבו הרפואי, כך שהוא אינו מגיע לסף המינימום של קבלת קצבת נכות.
במקרים אלה, מקבלי קצבת הנכות יוזמנו לבדיקה מחדש ביוזמת המוסד וניתן יהיה להפחית את קצבתם".
 
להמשך הפוסט