אנשים אומרים שאני טרחנית. ואני אומרת: זה כלום. תגידו תודה שאתם לא גרים איתי.