אחד הגולשים ביקש הבהרות על מאמר שכתבתי בנושא פעלים בבניין קל בציווי וזוהי הזדמנות להעלות את הנושא כאן מחדש:

כאשר אנחנו מצווים:

  • אתה שְׁמור
  • אתה בְּדוק
  • אתה שְׁלח
  • אתה קְרא 

פ' הפועל מנוקדת ונהגית בשווא ואין בעיה.

מה קורה כשאנחנו פונים לגוף שני בציווי – אתם, אתן ואת: