להצהרות הפוליטיקאים כי יילחמו בתופעת עובדי הקבלן, אתמול בכנס שיזמה הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, מומלץ להתייחס בזהירות. המבחן האמיתי איננו הצהרות, באוזני קהל אוהד, אלא ההצבעה בכנסת הקרובה, על הצעת החוק הבאה אשר תנסה להסדיר, אולי אפילו לצמצם, את התופעה שמקיפה על פי הערכות כ-10% מכלל המועסקים במשק.

בכנסת היוצאת, ח"כ איתן כבל (עבודה), שאמר אתמול כי לא יהיה "חלק מקואליציה שלא תתחייב לפתור את נושא ההעסקה העקיפה", לא מצא את הזמן להשתתף בהצבעה על הצעת חוק של ח"כ זהבה גלאון (מרצ), שביקשה לאסור התקשרות של גוף ממשלתי עם חברת כוח אדם, למרות שהשתתף בהצבעה שקדמה לה בכנסת. ח"כ עמיר פרץ (אז בעבודה והיום ב"תנועה") נהג באופן זהה. אתמול הוא הבטיח ש"בכל פוזיציה שאהיה, אגן על גורל העובדים". ח"כ חיים כץ (ליכוד), שהתגאה אתמול כי החוק שהעביר לאכיפת דיני העבודה על חברות הקבלן הוא "התחלה שדרכה אפשר לחסל את התופעה", היה גם אחד הח"כים שצירפו את שמם להצעת החוק של גלאון – ועם זאת הוא נעדר מההצבעה בכנסת. הצעת החוק של גלאון, עליה כתבתי בעבר, נדחתה ברוב של 28 מתנגדים לעומת 17 תומכים. למעשה, מרצ וחד"ש היו שתי המפלגות הפעילות ביותר בנושא בכנסת הקודמת.

יותר מעניינת מהבטחות הפוליטיקאים היא התוכנית שגיבשה "הקואליציה הארצית להעסקה ישירה" (בה חברים כמעט 30 ארגונים חברתיים) לצמצום ההתמכרות הממשלתית להעסקה קבלנית. השלב הראשון בתוכנית יוקדש לאיסוף נתונים, ניתוחם ופרסומם המלא, וחיוב על גוף ציבורי (משרד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד סטטוטורי וכד') למסור דיווח רבעוני מפורט על היקפי ההעסקה הקבלנית שבתחום אחריותו. השלב השני הוא העברת עובדי הקבלן בגופים הציבוריים למצב של העסקה ישירה, תוך מתן אפשרות להעסיק עובדי קבלן רק במקרים חריגים, כמו עבודה או שירות שהינם חד-פעמיים במהותם, או כאלה שביצועם דורש מומחיות מיוחדת, יוצאת דופן.

היעד של התוכנית הוא להגיע לצמצום היקף עובדי הקבלן במגזר הציבורי ב-50% תוך חמש שנים. במשך תקופה זו, "ינקטו צעדים משלימים על מנת למזער את הפגיעה בעובדים אשר עודם מועסקים בשיטות אלה", ביניהם הרחבת החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה – זה שח"כ כץ כה התגאה בו – כך שניתן יהיה להטיל אחריות על מזמין השירות לא רק בתחומי הניקיון, השמירה, האבטחה וההסעדה. כעת צריך לראות מי מהח"כים יאמץ את התוכנית, או לפחות או חלקה, ויפעל למימושה. ניחוש מופרע: זה לא יהיה מישהו מהמפלגה המרכיבה, וככל הנראה תרכיב, את הממשלה הבאה.