בישראל חיים 330 אלף ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה כגון התעללות או אלימות, הזנחה ועוד הנובעים מפגם במסוגלות של ההורה האחראי למלא את חובותיו כלפי הילד (החל מהתמכרות לסמים דרך משבר גירושין ועד למחלה). במקרים בהם הסיכון הוא חמור במיוחד, מחליטה מערכת הרווחה על הוצאת הילד מהבית, כשמדי שנה מוצאים בישראל 11 אלף ילדים ומועברים למשפחות אומנה, פנימיות ומסגרות אחרות. ההחלטה על הוצאת ילד אמורה להיות קשורה ברמת הסיכון בלבד בה הוא מצוי.

 פרופ' גיא אנוש מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה ערך מחקר הבוחן האם זהו השיקול היחיד המשפיע על הכרעת עובדים סוציאליים בבואם להוציא ילד מביתו. האם למצב הכלכלי ולמוצא ההורים יש השפעה על שיקול הדעת של העובד הסוציאלי?

במחקר נבדקו שורה של מקרים אמיתיים של ילדים בסיכון שהופנו לרשויות הרווחה לדיון האם להוציאם מביתם. בעזרת שישה אנשי מקצוע אותרו  12 מקרים שבהם היתה הסכמה מלאה על דרגות הסיכון: גבוהה, בינונית ונמוכה. כל מקרה קוטלג באמצעות סיפורי רקע ושמות משפחה מובחנים לאחד מהאופנים הבאים: משפחה אשכנזית מבוססת, משפחה מזרחית מבוססת, משפחה אשכנזית ענייה ומשפחה מזרחית ענייה.

 המקרים חולקו ל-105 עובדים סוציאליים, כך שכל עובד סוציאלי טיפל בשמונה מקרים. ממצאי המחקר עולה כי העובדים הסוציאליים המליצו על הוצאה מהבית רק ב-56% מהמקרים שהוגדרו כסיכון גבוה לילד. במקרי סיכון בינוני המליצו העובדים הסוציאליים על הוצאת הילד מהבית ב-12% מהמקרים, ולא המליצו כלל על הוצאת ילד מהבית בשום מקרה שבו היה סיכון נמוך. המחקר מגלה כי למוצא ולמעמד הסוציו-אקונומי יש השפעה רבה על החלטות העובדים הסוציאליים: במקרים של סיכון גבוה, ההמלצה להוציא ילד ממשפחה ממעמד כלכלי נמוך – תוך בקרה על משתנים מתערבים – הייתה גדולה פי שישה, בהשוואה למקרים הזהים שבהם המשפחה הייתה ממעמד בינוני או גבוה. במקרים אלה לא נמצאה השפעה למוצא.

במקרים של סיכון בינוני גם המוצא השפיע וגם המעמד: העובדים הסוציאליים המליצו להוציא ילד ממשפחה ממעמד כלכלי נמוך פי 2.5 יותר בהשוואה לילד ממשפחה ממעמד מבוסס.  כמו כן, הם המליצו להוציא ילד ממשפחה מזרחית פי שניים יותר מאשר ממשפחה לא מזרחית.

 "המצב הכלכלי ומוצא ההורה אינם אמורים כשלעצמם להשפיע על שיקול הדעת של העובד הסוציאלי, אך נמצא שהם כן משפיעים באופן משמעותי ומובהק", אומר פרופ' אנוש. "עובדים סוציאליים תופסים עוני כגורם סיכון, אך אם לכך עוד אפשר למצוא הסבר לוגי, אם כי לא נכון, הדבר חמור במקרים של הטיה על רקע של מוצא אתני, אשר לכך אין שום צידוק. יש לתת דגש בהכשרה המקצועית שלהם על רגישות למיעוטים כלכליים ואתניים והבנה כי הם מגיעים עם חוות דעת מוטה כלפי מגזרים אלו".

 

צילום: אמיל סלמן